Tiền Giang bảo vệ an toàn vùng chuyên canh dứa

21-05-2024, 08:04

Nhờ chủ động nạo vét kênh mương nội đồng, gia cố, sửa chữa cống hở nên xâm nhập mặn không gây ảnh hưởng đến vùng chuyên canh dứa (khóm) ở huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Đáng phấn khởi hơn là từ đầu năm đến nay, giá dứa luôn ở mức cao, giúp nông dân có thu nhập khá cao.

S Việt Nam

Tiền Giang

Kinh tế

Tài chính - Kinh doanh

Xem thêm