Tiền Giang ứng phó hạn mặn, bảo vệ sản xuất

18-03-2024, 08:49

Trước tình hình hạn, mặn diễn biến phức tạp, từng địa phương trong tỉnh Tiền Giang chủ động ứng phó hạn, mặn một cách phù hợp, hiệu quả theo chỉ đạo của UBND tỉnh bằng cách triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để thích ứng với hạn mặn nhằm bảo vệ sản xuất trong tình trạng thiếu nước bơm tưới và xâm nhập mặn.

S Việt Nam

Tiền Giang

Xã hội

Môi trường

Xem thêm