Hậu Giang có nguy cơ thiếu nước ngọt do hạn mặn

13-03-2024, 21:40

Cơ quan chuyên môn tỉnh Hậu Giang dự báo, do lưu lượng dòng chảy từ sông Hậu vào địa phương đang giảm nhanh, lượng dòng chảy trên sông, rạch không đủ cung cấp cho sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp, nuôi trồng thủy sản và sẽ gây thiếu nước ở một số địa phương, khu vực.

S Việt Nam

Hậu Giang

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm