Hậu Giang phát động Tết trồng cây và thăm đồng đầu năm

15-02-2024, 11:46

Sáng 15/2, tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và thăm đồng đầu năm tại Hợp tác xã Kiến Trung, huyện Vị Thủy.

S Việt Nam

Hậu Giang

Chính trị

Địa phương

Xem thêm