Từ lời dạy Tết trồng cây của Bác

14-02-2024, 06:26

Mùa Xuân là Tết trồng cây/Làm cho đất nước càng ngày càng Xuân”. Từ lâu, câu thơ của Bác Hồ kính yêu đã đi vào lòng mỗi người dân Việt Nam. Mỗi độ Xuân về, “Tết trồng cây” đã thực sự trở thành ngày hội của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân và mang lại giá trị thực tiễn, góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường, nhất là trong tình hình biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường như hiện nay.

Chính trị

Xã hội

Xem thêm