Tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lênin tại Nghệ An

16-04-2024, 13:17

Ngày 16/4, trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An và tỉnh U-li-a-nốp tổ chức Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng Vladimir Ilyich Lênin. Đây là một sự kiện có ý nghĩa văn hóa sâu sắc trong quan hệ hữu nghị giữa hai tỉnh nói riêng, Việt Nam và Liên bang Nga nói chung.

S Việt Nam

Nghệ An

Chính trị

Ngoại giao

Xem thêm