Tiếp thêm động lực để chiến đấu với bệnh tật

16-04-2024, 20:33

BHYT là một trong những biện pháp hiệu quả nhất bảo vệ người dân trước những rủi ro về sức khỏe, giảm thiểu chi phí cá nhân và gia đình trong khám chữa bệnh, góp phần ổn định cuộc sống của họ. Việc nỗ lực đổi mới chính sách BHYT toàn dân thời gian qua đã góp phần giữ vững an sinh xã hội. Ghi nhận của PV truyền hình thông tấn tại tỉnh Hòa Bình.

Xem thêm