Tiếp tục củng cố quan hệ truyền thống Mexico – Việt Nam

11-06-2024, 06:25

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống Mexico – Việt Nam sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển dưới chính quyền của Tổng thống đắc cử Claudia Sheinbaum, bởi đây là di sản quý báu mà các thế hệ lãnh đạo trước đây của Mexico đã dày công vun đắp. Đây là khẳng định của Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico Alberto Anaya Guitiérrez trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Mexico.

TTXVN Toàn Cầu

Mexico

Chính trị

Ngoại giao

Thế giới

Xem thêm