Tiếp tục ngày làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta tại Nhật Bản

02-04-2024, 21:16

Tiếp tục chuyến thăm làm việc tại Nhật Bản, trong ngày 2/4, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta đã có các cuộc hội kiến, làm việc với các lãnh đạo cấp cao của Nhật Bản. Ghi nhận của pv TTXVN tại Nhật Bản.

TTXVN Toàn Cầu

Nhật Bản

Chính trị

Ngoại giao

Xem thêm