Tiếp tục Phiên họp thứ 27, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

12-10-2023, 20:02

Tiếp tục Phiên họp thứ 27, chiều 12/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Chính trị

Nhà nước

Vương Đình Huệ

Xem thêm