Time chọn Taylor Swift là "Nhân vật của năm"

08-12-2023, 07:16

Nghệ sĩ Taylor Swift, 33 tuổi, được Time chọn là "Nhân vật của năm" nhờ thành công rực rỡ trong âm nhạc, là biểu tượng "quyền lực mềm" của nước Mỹ. Taylor Swift đã trở thành nghệ sĩ đầu tiên được trao danh hiệu.

Xem thêm