Tín hiệu tích cực trong đàm phán Hamas-Israel

11-04-2024, 10:54

Xung đột tại Gaza đã xuất hiện tín hiệu tích cực, khi lực lượng Hamas ngày 10/4 tuyên bố sẵn sàng xem xét một thỏa thuận nhằm thả tự do cho con tin Israel để đổi lấy việc quân đội Israel rút dần khỏi Gaza và tiến tới chấm dứt giao tranh. Trong khi đó. Israel thông báo sẽ mở cửa khẩu mới vào Gaza để tạo điều kiện thuận lợi để viện trợ được tiếp cận vùng lãnh thổ này.

Thế giới

Thời sự quốc tế

Xung đột Hamas - Israel

Xem thêm