Tình hình sạt lở tại Cà Mau diễn biến nhanh, phức tạp

22-02-2024, 20:22

Mùa khô năm nay không chỉ đến sớm mà còn đang diễn ra gay gắt hơn so với nhiều năm gần đây, khiến tình hình sạt lở, sụt lún đất tại vùng ngọt hoá huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, gia tăng nhanh chóng và diễn biến phức tạp.

S Việt Nam

Cà Mau

Xã hội

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm