Tọa đàm: Vấn đề khởi nghiệp, nguồn nhân lực cho ngành Logistics

03-06-2023, 14:33

Sáng ngày 03/06, Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA) đã  phối hợp với Bộ Công thương và một số đơn vị liên quan tổ chức tọa đàm “Sinh viên Khởi nghiệp cùng Logistics”.

Xem thêm