Tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển tăng trở lại

01-11-2023, 12:49

Theo Cục Hàng hải Việt Nam, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 10 tháng của năm nay ước đạt hơn 624,500 triệu tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng hàng xuất khẩu giảm nhẹ khoảng 1%, nhưng hàng nhập khẩu đã tăng trưởng mạnh hơn, khoảng 5%.

Kinh tế

Tài chính - Kinh doanh

Thị trường - Tiêu dùng

Xem thêm