Tổng thống Nga phê chuẩn xây dựng trạm quỹ đạo riêng

13-04-2023, 11:19

Ngày 12/4, Tổng Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) Yuri Borisov cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã phê duyệt việc thành lập Trạm quỹ đạo của Nga, đồng thời chỉ thị tăng cường sản xuất vệ tinh nội địa cho nhiều mục đích khác nhau. Chỉ thị được đưa ra nhân “Ngày quốc tế con người bay vào không gian” và trong bối cảnh Nga đang cần nâng tổng số vệ tinh bay trên quỹ đạo lên con số 1.000 vào năm 2030.

Xem thêm