Tổng thống Pháp vận động tranh cử nhiệm kỳ 2

03-04-2022, 12:21

Ngày 2/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tổ chức cuộc vận động tranh cử với hàng chục nghìn người ủng hộ, trong đó trình bày chi tiết kế hoạch kinh tế-xã hội nếu đắc cử nhiệm kỳ thứ hai.

Xem thêm