Trái phiếu doanh nghiệp bước đầu phục hồi

02-05-2023, 18:29

Trong năm 2022, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã gần như bị đóng bang một thời gian. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, đặc biệt là vào Quý I năm nay, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã có những giao dịch sôi động hơn nhờ các giải pháp về mặt cơ chế của các cơ quan quản lý. Những diễn biến này có thể sẽ cho thấy sự phục hồi của kênh đầu tư này sau một khoảng thời gian khó khăn.

Kinh tế

Bất động sản

Tài chính - Kinh doanh

Thị trường - Tiêu dùng

Xem thêm