Trao tặng Huân chương Lao động của Lào cho các cán bộ Việt Nam

17-01-2022, 21:37

Chiều 17/1, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Đại sứ quán Lào tại Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Lao động của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào cho các cá nhân của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Lễ trao tặng sách Văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII, sách lý luận chính trị bằng tiếng Lào cho Đại sứ quán Lào, học viên Lào đang học tập, bồi dưỡng chính trị tại Việt Nam..

Xem thêm