Trẻ em sẽ được dùng vaccine Rota miễn phí

14-04-2024, 19:32

Theo đại diện Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, trong năm nay sẽ bắt đầu triển khai vaccine Rota phòng bệnh tiêu chảy trong chương trình tiêm chủng mở rộng.

Y tế

Sức khỏe

Xem thêm