Triển khai kế hoạch kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

20-04-2024, 18:15

Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 821/QĐ-BQP, ngày 03/3/2024 về việc phê duyệt Đề án tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Lễ diễu binh, diễu hành là điểm nhấn, quan trọng Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024) nhằm biểu dương lực lượng, khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ. Để tìm hiểu rõ hơn về kế hoạch này, phóng viên TTXVN đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng tham mưu trưởng QĐNDVN.

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Hào khí Điện Biên

Xem thêm