Triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

20-05-2024, 06:32

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình nhằm bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

Xã hội

Đời sống

Pháp luật

Xem thêm