Trưng bày về cuộc khởi nghĩa Yên Thế 

15-03-2024, 20:34

Ngày 15/3 tại Nhà trưng bày khởi nghĩa Yên Thế, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Kỷ niệm 140 năm khởi nghĩa Yên Thế (1884-2024)”. 

S Việt Nam

Bắc Giang

Xã hội

Xem thêm