Trung Quốc có Bộ trưởng Ngoại giao mới

31-12-2022, 07:08

Ngày 30/12, ông Tần Cương - Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao mới của Trung Quốc, thay ông Vương Nghị.

Xem thêm