Trung Quốc đánh giá mức độ tuân thủ của Mỹ trong WTO

12-08-2023, 06:42

Ngày 11/8, Bộ Thương mại Trung Quốc đã lần đầu tiên công bố báo cáo đánh giá mức độ tuân thủ các quy tắc của Mỹ trong Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), đồng thời kêu gọi Mỹ cần tôn trọng các cam kết và phát huy thẩm quyền, cũng như hiệu quả của hệ thống thương mại đa phương.

Xem thêm