Trung Quốc nỗ lực thúc đẩy văn hóa du lịch

12-04-2024, 17:37

 Nhằm thúc đẩy lĩnh vực văn hóa du lịch, Trung Quốc mới đây đã ban hành quy định mới về dịch vụ thanh toán cho các địa điểm văn hóa du lịch trọng điểm nhằm đa dạng hóa dịch vụ thanh toán, góp phần.

Xem thêm