Liên kết để có "Một hành trình - nhiều trải nghiệm"

11-04-2024, 21:47

Nằm trên trục giao thông thuận tiện, 4 tỉnh Bắc và Bắc Trung bộ gồm: Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh cùng xúc tiến, quảng bá du lịch với chủ đề Một hành trình - Nhiều trải nghiệm, dựa trên tài nguyên du lịch phong phú của từng địa phương. Tại hội nghị diễn ra hôm nay 11/4 tại Hà Nội, các địa phương đã mang đến những thông điệp hấp dẫn.

Xem thêm