f
Tự động phát sau

Trung Quốc phóng thêm vệ tinh lên không gian

10-08-2022, 20:17

Ngày 10/8, Trung Quốc đã phóng thành công 16 vệ tinh lên quỹ đạo nhằm phục vụ hoạt động phân tích hình ảnh. Đáng chú ý, vụ phóng chỉ sử dụng một tên lửa đẩy duy nhất.