Trung Quốc tăng cường an ninh mạng và thông tin hóa chất lượng cao

16-07-2023, 11:05

Nhằm tăng cường sức mạnh trong lĩnh vực không gian mạng và thúc đẩy mạnh mẽ việc đảm bảo an ninh mạng cũng như thông tin hóa, mới đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra chỉ thị nhấn mạnh yêu cầu phải thực hiện nghiêm các định hướng quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc trong lĩnh vực này.

Xem thêm