Trung Quốc và Thái Lan tăng cường hợp tác về không gian

06-04-2024, 07:02

Trung Quốc và Thái Lan sẽ tiến hành hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực thám hiểm không gian, đặc biệt là nghiên cứu Mặt Trăng. Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác vừa được Cơ quan vũ trụ quốc gia Trung Quốc và Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới Thái Lan ký ngày hôm qua, 5/4.

Xem thêm