Truyền thông Hàn Quốc đánh giá cao lĩnh vực R&D của Việt Nam

08-04-2024, 17:56

Việt Nam đang được coi là “công xưởng thế hệ tiếp theo” của thế giới và đang trên đà trở thành trung tâm nghiên cứu và phát triển tiên tiến của khu vực. Đây là nhận định được tờ Donga Ilbo của Hàn Quốc đưa ra mới đây khi nhận định về triển vọng nền kinh tế Việt Nam.

Xem thêm