Từ 15-6, mua bán vàng không hóa đơn điện tử sẽ bị rút giấy phép

16-06-2024, 06:31

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ hôm nay, đơn vị nào không thực hiện hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế trong mua bán vàng sẽ bị rút giấy phép.

Xem thêm