Từ 20/5, cấp sổ đỏ bằng hình thức online

01-05-2023, 07:38

Từ 20/5, người dân sẽ được nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ bằng hình thức online và nhận hồ sơ qua bưu điện mà không phải trực tiếp đến tận cơ quan quản lý để thực hiện như trước...

Nhà nước

Kinh tế

Bất động sản

Xem thêm