Tự hào là chiến sĩ Điện Biên

27-04-2024, 18:36

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là một trong những thắng lợi đỉnh cao, biểu tượng cho nghệ thuật quân sự độc đáo, sáng tạo và tinh thần chiến đấu anh dũng, quả cảm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. 7 thập kỷ qua, những chàng thanh niên mười tám, đôi mươi ngày ấy giờ đã là những cụ ông chân yếu, mắt mờ nhưng khi nhắc về chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, họ vẫn nhớ như in kỷ niệm của những ngày gian khó “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt/ Máu trộn bùn non, gan không núng, chí không mòn”…

Chính trị

Xã hội

Hào khí Điện Biên

Xem thêm