Từ làng nghề “khói bụi” tới làng nghề “xanh”

16-12-2023, 12:11

Các làng nghề truyền thống là nơi lưu giữ rất nhiều những giá trị về văn hóa và lịch sử. Vì vậy khai thác tiềm năng từ các làng nghề để phát triển du lịch đang là một trong những hướng đi triển vọng, vừa giúp người dân có thêm thu nhập, nhưng cũng là cách để lưu giữ lại những nét đẹp di sản. Tuy nhiên, để các làng nghề có thể phát triển bền vững thì cần gắn với bảo vệ môi trường. Và những đổi thay của làng nghề gốm sứ Bát Tràng là minh chứng rõ nhất cho điều này.

Xem thêm