Từ ngày 15-8, không nộp phạt vi phạm giao thông sẽ không được đăng ký xe

06-08-2023, 13:18

Điều 3, Thông tư 24 năm 2023 của Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới có hiệu lực từ ngày 15-8 quy định: Tổ chức, cá nhân vi phạm trật tự, an toàn giao thông mà không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông thì chưa giải quyết đăng ký xe

Xem thêm