Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nguồn cảm hứng bất tận

19-05-2024, 07:59

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là nguồn cảm hứng bất tận cho các học giả, nhà nghiên cứu và vả những nghệ sỹ Việt Nam và quốc tế. Mỗi người một cách tiếp cận nhưng mỗi nghiên cứu đều có những nhận định sâu sắc về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho nhân dân Việt Nam và nhân loại nói chung.

TTXVN Toàn Cầu

Vương Quốc Anh

Chính trị

Thế giới

Xem thêm