Tuần phim 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

04-05-2024, 06:45

“Chín năm làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng” Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ là thắng lợi của một trận “quyết chiến chiến lược”, kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp của quân và dân ta, mà thắng lợi này đã vượt ra khỏi ranh giới quốc gia, “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, tác động lớn đến tình hình thế giới, mang một ý nghĩa thời đại sâu sắc. Với mong muốn truyền tải thông điệp về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ, Điện ảnh Quân đội nhân dân - Tổng cục chính trị đã tổ chức tuần phim chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024).

Văn hóa - Giải trí

Điện ảnh

Hào khí Điện Biên

Xem thêm