Từng bước nâng cao đời sống cho đồng bào Chứt

15-08-2022, 11:37

Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ, vận động người Chứt định canh, định cư để ổn định cuộc sống như: Quản lý bảo vệ rừng, hỗ trợ làm nhà, công trình nước sạch, chăn nuôi và trồng trọt, hỗ trợ lương thực,... với mong muốn đồng bào Chứt tại vùng lõi Phong Nha – Kẻ Bàng có cuộc sống ổn định và đầy đủ hơn trước.

Xem thêm