Tưởng niệm người bạn lớn của Việt Nam Merle Ratner

16-02-2024, 11:39

Sáng 16/2, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, những người bạn Việt Nam của đồng chí Merle Ratner phối hợp cùng với gia đình tổ chức Lễ tưởng niệm để tri ân tình cảm, sự cống hiến và ủng hộ quý báu của đồng chí Merle Ratner đối với Việt Nam trong hơn 50 năm qua; người đã có quá trình đấu tranh không mệt mỏi cho công lý và hòa bình trên thế giới và ở Việt Nam, tham gia tích cực vào các phong trào biểu tình chống chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam.

Ngoại giao

Thế giới

Xem thêm