Tuyên Quang cán đích trước 1 năm Đề án trồng 1 tỷ cây xanh

13-06-2024, 13:46

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang, đến ngày 10-6, Tuyên Quang đã hoàn thành trồng 6 triệu cây xanh theo Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ, đạt 100% kế hoạch. Như vậy, Tuyên Quang đã hoàn thành sớm hơn 1 năm so với kế hoạch của đề án.

S Việt Nam

Tuyên Quang

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm