Tuyển sinh sớm hút nghề “khát” nhân lực

01-03-2024, 16:57

Ngày sau Tết, cùng với khối Đại học, các trường nghề cũng lần lượt công bố phương án tuyển sinh năm 2024. Việc khởi động tuyển sinh sớm nhằm giúp các trường nghề kịp "chạy đua" thu hút chỉ tiêu ở một số ngành nghề vốn khát nhân lực ở các năm trước.

Xem thêm