Ukraine nhận hơn 1 tỷ USD vốn hỗ trợ từ WB

25-12-2023, 20:58

Ngày 25/12, Bộ Tài chính Ukraine xác nhận nước này vừa nhận 1,34 tỷ USD từ dự án hỗ trợ chi tiêu công của Ngân hàng Thế giới (WB) dành để củng cố năng lực quản trị bền vững tại quốc gia này.

Xem thêm