UNESCO công nhận Tết cổ truyền của Thái Lan là di sản phi vật thể

07-12-2023, 18:18

Lễ hội Songkran - Tết cổ truyền của Thái Lan ngày 6/12 cũng đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) chính thức công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Phản ánh của phóng viên TTXVN tại địa bàn.

TTXVN Toàn Cầu

Thái Lan

Thời sự quốc tế

Thế giới

Xem thêm