Ứng dụng AI giúp chẩn đoán sớm bệnh Parkinson

22-06-2024, 17:58

Parkinson được coi là một căn bệnh thời đại bởi số lượng người bệnh đang gia tăng nhanh chóng ở tất các các quốc gia trên thế giới. Một nhóm các nhà khoa học tại Anh và Đức đã phát triển phương pháp mới, có thể chẩn đoán bệnh Parkinson sớm tới 7 năm trước khi bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng.

Thời sự quốc tế

Thế giới

Y tế

Xem thêm