Ứng dụng dữ liệu dân cư để cho vay online

21-05-2023, 20:12

Nếu như trước đây, để vay một món tiền, đặc biệt là món tiền lớn trong trung hoặc dài hạn, người vay sẽ phải đến ngân hàng, làm nhiều giấy tờ, thủ tục. Thì nay, với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhiều ngân hàng đã đổi mới các hình thức giao dịch trực tuyến, cho vay rất nhanh chóng.

Xem thêm