Ứng dụng nền tảng số trong công tác hội phụ nữ

05-01-2024, 20:29

Chiều 5/1, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lần thứ 8, khóa 13 nhằm kiện toàn bổ sung nhân sự.

Xem thêm