Ủng hộ phương án nghỉ lễ 5 ngày liên tục

08-04-2024, 17:21

Bộ LĐTBXH đang lấy ý kiến về đề xuất hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay; tạo điều kiện cho công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục. Đề xuất này đang nhận được sự ủng hộ của đông đảo người lao động.

Xã hội

Đời sống

Xem thêm