Vai trò của Nhà nước Palestine đối với ổn định khu vực

19-02-2024, 11:03

Một Nhà nước Palestine, với Đông Jerusalem là thủ đô, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong tiến trình giải quyết cuộc xung đột Hamas-Israel và đảm bảo sự ổn định trong khu vực. Tuyên bố này được Chính quyền Palestine đưa ra ngày 18/2, sau khi Chính phủ Israel  bác bỏ mọi “sự công nhận đơn phương” của các quốc gia khác đối với Nhà nước Palestine.

Xem thêm