Valentine hồng tại điểm bỏ phiếu ở Bali (Indonesia)

14-02-2024, 20:47

Ngày lễ tình nhân Valentine 14/2 năm nay trùng với ngày tổng tuyển cử tại Indonesia. Sự trùng hợp thú vị này đã tạo cảm hứng để các nhân viên tại một điểm bỏ phiếu trên đảo Bali lên ý tưởng về một điểm bầu cử ngập trong sắc hồng.

Xem thêm